Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa stopa redyskonta weksli
1,50% w skali rocznej 2,50% w skali rocznej 0,50 w skali rocznej 1,75% w skali rocznej

*obowiązują od 05.03.2015r.